Henkisen kehityksen syventävä kurssi

Tunnista henkinen vahvuutesi ja henkiset lahjasi

Henkisen kehityksen syventävällä kurssilla syvennämme peruskurssin eri teemoja kuten itsetuntemusta, henkisten aistien ja lahjojen vahvistamista sekä yhteyttämme rakkaudellisen henkimaailman oppaisiin ja auttajiimme. Lisäksi tarkastelemme ihmiskehon energeettistä rakennetta (hengen anatomiaa) ja henkiparantamista, piirinohjaajana toimimista sekä psyykkisen ja mediaalisen työskentelyn perusteita.

Syventävällä kurssilla saat tukea ja ohjausta uusien henkisen kehityksen askelten ottamiseen, henkiseen kehitykseen liittyvien keskeisten termien ymmärtämiseen, henkisten aistiesi vahvistamiseen ryhmässä harjoittelemalla sekä halutessasi omien kehitys- ja harjoituspiirien ohjaajana toimimiseen. Henkisen kehityksen syventävä kurssi on suunnattu Henkisen kehityksen peruskurssin suorittaneille.

Tule mukaan seuraavaan kurssiryhmäämme!

* * *

KURSSIN SISÄLTÖ JA AIHEET

Henkisen kehityksen syventävä kurssimme on kokemuksellinen, jolloin kurssipäivien teemat rakentuvat ja vahvistuvat yhdessä keskustellen ja erilaisten harjoitusten avulla. Kurssilla varataan aikaa pienryhmätyöskentelylle sekä yhdessä ajatusten ja kokemusten jakamiselle.

Kurssipäivien aiheet ovat seuraavat (kurssin rakenne on aina alustava ja voi hieman muuttua kurssiryhmän tarpeiden mukaisesti):

1. Syventävän kurssin aloitus ja kehityspiirityöskentelyn muodot

Kurssipäivänä keskustelemme ja teemme mm. seuraaviin teemoihin liittyviä harjoituksia:

 • henkisen kehityksen harjoituspiirit,
 • piirin ohjaajana toimiminen,
 • maadoituksen ja henkisen tasapainon merkitys,
 • visuaalinen meditaatio:
  • Oman voiman tunnistaminen.

* * *


2. Energiakeskukset eli chakrat

Kurssipäivän aikana keskustelemme ja teemme seuraaviin teemoihin liittyviä harjoituksia:

 • kehomme energiakeskukset,
 • chakrojen yhteys henkiseen kehitykseen,
 • visuaalinen meditaatio:
  • Hoitava ja voimaannuttava chakrameditaatio.


* * *


3. Ihmisen energiakehot – aura

Kurssipäivänä keskustelemme ja teemme seuraaviin teemoihin liittyviä harjoituksia:

 • kehomme kokonaisuus – auran eri tasot,
 • kehomme holistinen hyvinvointi,
 • visuaalinen meditaatio:
  • Hyvinvoinnin avaimet.


* * *


4. Henkiset aistit

Kurssipäivänä keskustelemme ja teemme seuraaviin teemoihin liittyviä harjoituksia:

 • henkisten aistien tunnistaminen:
  • selvänäkö, -kuulo, -tunto
  • selvähaju, -maku, -tietoisuus
 • fyysisen ja psyykkisen tason erot,
 • visuaalinen meditaatio:
  • Henkisten lahjojen avautuminen.

* * *


5. Henkiset harjoitukset: psyykkinen taso

Kurssipäivänä keskustelemme ja teemme seuraaviin teemoihin liittyviä harjoituksia:

 • henkisten aistien vahvistuminen,
 • opasyhteyden herkistyminen,
 • psyykkisen tason harjoitukset,
 • visuaalinen meditaatio:
  • Yhteys.

* * *


6. Mediaalisuus

Kurssipäivänä keskustelemme ja teemme seuraaviin teemoihin liittyviä harjoituksia:

 • elämän jatkuminen ja yhteys henkimaailmaan,
 • psyykkisen ja mediaalisen tason erot,
 • visuaalinen meditaatio:
  • Sielun puutarha.

* * *


7. Henkiparannus

Kurssipäivänä keskustelemme ja teemme seuraaviin teemoihin liittyviä harjoituksia:

 • parantava energia ja parantajaoppaat,
 • henkiparannuksen menetelmät,
 • visuaalinen meditaatio:
  • Vapautuminen.

* * *


8. Päätöskerta

Kurssipäivänä juhlistamme kurssivuoden aikana tapahtunutta. Päätöskerran teemoina ovat

 • kurssilaisten esittämät lopputyöt,
 • tulevaisuuden mahdollisuudet,
 • kakkukahvit ja todistukset,
 • visuaalinen meditaatio:
  • Tulevaisuuden avaimet.

* * *

KURSSIMATERIAALI

Kurssilaiset saavat kurssilla seuraavat kurssimateriaalit:

 • 8 kurssivihkoa, yksi jokaiselle kurssikerralle;
 • Kurssimeditaatiot, jotka nauhoitetaan kurssipäivien aikana.

Nauhoitukset ovat äänitiedostoja. Kurssilaiset jatkavat kurssin aikana myös oman henkisen kehityksen päiväkirjan kirjoittamista.

Yllä mainittujen materiaalien lisäksi kurssimateriaalina ovat:

 • Jutta Larmin (ent. Gustafsberg) ja Harriet Piekkolan yhdessä kirjoittama kirja Mielen päällä, Työkaluja henkiselle polulle (WSOY),
 • Heidi Kassaran kirjoittama Henkinen kehitys – Materiaalia henkisen kehityksen kursseille ja mediaalisesta kehityksestä kiinnostuneille (BoD),
 • Hyvän mielen kortit, Maaretta Tukiainen (PS-kustannus).

Kurssilaisille lähetetään lisätietoja näiden kurssimateriaalien hankkimisesta kurssille ilmoittautumisen jälkeen.

* * *

KURSSIRYHMÄT

Henkisen kehityksen syventävä kurssi uudistuu ja uudistunut kurssi alkaa seuraavan kerran kevätlukukaudella 2022. Seuraathan ilmoitteluamme.

Kurssi toteutuu verkkokurssina Zoom-ohjelman avulla, joka on helppokäyttöinen niin tietokoneella kuin mobiililaitteillakin ja mahdollistaa siten kurssille osallistumisen kotonasi tai sinulle parhaiten sopivassa kurssitilassa.

Kurssipäivien välillä on mahdollista osallistua arkipäivinä toteutuviin vapaaehtoisiin kehityspiireihin.

Kurssilaiset voivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan kurssipäivinä tai kehityspiireissä esille nousseista asioista sekä kotitehtävien onnistumisista myös ryhmän yhteisessä vapaaehtoisessa Facebook-ryhmässä.

* * *

SYVENTÄVÄN KURSSIN KEHITYSPIIRIT

Henkisen kehityksen peruskurssin aikana kehityspiireihin osallistuneiden on mahdollista jatkaa syventävän kurssin kehityspiireihin, joissa muiden piiriharjoitusten lisäksi

 • tarkastellaan piiritoimintaa ja piirin ohjaajana toimimista laajemmin,
 • opetellaan korttien käyttämistä itsetuntemuksen ja ohjauksen välineenä.

Kehityspiirit toteutuvat pienryhminä etäyhteydellä kerran kuukaudessa arkisin ja kestävät noin 2 tuntia.

Jokainen syventävän kurssin kehityspiiriin osallistuva ohjaa ryhmälleen yhden piirikerran, jonka valmisteluun hän saa henkilökohtaista tukea sekä myös palautteen piirikerran jälkeen.

* * *

KURSSIN HINTA JA TODISTUS

Uudistuvan kurssin hintatiedot päivittyvät pian.

Henkisen kehityksen syventävälle kurssille säännöllisesti osallistuneet ja koko kurssimaksun maksaneet saavat kurssin päätteeksi osallistumistodistuksen.

Syventävän kurssivuoden kehityspiireihin säännöllisesti osallistuneet saavat kurssivuoden päätteeksi erillisen todistuksen myös kehityspiirin ohjaajakurssille osallistumisesta.

Syventävän kurssin jälkeen on mahdollista hakea Mediaalisen kehityksen johdantokurssille.

* * *

ILMOITTAUDU KURSSILLE

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu kurssin opettajalle:

Kati Tuulipuro

FM, Herkkyysvalmentaja®

 • Sähköpostilla: tuulipuro(at)gmail.com
 • Puhelimella: 040 717 4176 (parhaiten tavoitat ensin tekstiviestillä)


© Kati Tuulipuro 2021. Pidätämme oikeudet muutoksiin.